Algemene bepalingen

 • 1 Algemene bepalingen

 

De volgende bepalingen (hierna: "AV") zijn van toepassing op het gebruik van de website www.zirbenherz-bett.com/www.zirbenherz.nl  (hierna: website) en op alle contracten voor de fabricage en levering van bedframes,  lattenbodems, matrassen, beddengoed en meubels of complete slaapsystemen bestaande uit bedframe, lattenbodem en matras (hierna: contracten), die via de website tot stand komen tussen ZIRBENHERZ GmbH, Gewerbestrasse 12, 9339 Althofen, Oostenrijk (hierna: "ZIRBENHERZ") en de gebruiker van de website (hierna: "besteller") is uitsluitend gesloten

De voorwaarden zijn beschikbaar op www.zirbenherz-bett.com/allgemeine-geschaeftsbedingungen ter inzage en als pdf-bestand om te downloaden.

 

 • 2 totstandkoming van de overeenkomst

 

Aanbiedingen en presentaties op de website zijn vrijblijvend.

De bestelling die via de website wordt geplaatst, vertegenwoordigt een aanbod aan ZIRBENHERZ om een ​​contract af te sluiten.

Nadat de klant zijn bestelling bij ZIRBENHERZ heeft geplaatst, ontvangt hij een kennisgeving per e-mail ter bevestiging van de ontvangst van de bestelling door ZIRBENHERZ en met vermelding van de details van de bestelling (hierna: orderbevestiging). Deze orderbevestiging vormt geen aanvaarding van het aanbod door ZIRBENHERZ, maar is enkel bedoeld om de klant te informeren over de ontvangst van zijn bestelling.

Het contract komt pas tot stand wanneer ZIRBENHERZ in een tweede e-mail aan de klant bevestigt dat zijn bestelling zal worden geplaatst (hierna: orderbevestiging). De orderbevestiging wordt binnen vijf dagen per e-mail naar de klant gestuurd. De periode begint wanneer de bestelling is geplaatst. De klant is tot het verstrijken van deze termijn aan zijn bestelling gebonden.

Door de klant opgegeven afmetingen en / of ontwerpen worden onderdeel van het contract, met dien verstande dat de klant verantwoordelijk is voor de juistheid ervan. Indien een meting, een plan of een instructie van de klant niet juist blijkt te zijn bij het plaatsen van de bestelling, wordt de klant hiervan direct door ZIRBENHERZ op de hoogte gesteld. Bijkomende kosten voor eventueel noodzakelijke wijzigingen, correcties of vertragingen zijn voor rekening van de klant.

Indien de klant een herroepingsrecht heeft en hiervan gebruik maakt, dient de klant de reguliere kosten van het retourneren te dragen indien het geleverde artikel overeenstemt met het bestelde artikel. De kosten van de retourzending worden geschat op maximaal EUR 190, -.

 

 • 3 annuleringsvoorwaarden

 

Afhankelijk van de goederen die u heeft besteld of de goederen die u heeft besteld, heeft u al dan niet een herroepingsrecht.

In detail:

ALS U EEN INDIVIDUEEL CONFIGUREERBAAR BEDFRAME, SLAAPSYSTEEM OF EEN MATRAS IN EEN INDIVIDUELE MAAT HEBT BESTELD, GELDT HET VOLGENDE:

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht:

U heeft met ZIRBENHERZ een overeenkomst gesloten voor de levering van bedframe, slaapsysteem, lattenbodems en/of matrassen die niet geprefabriceerd zijn,  en waarvan de vervaardiging  een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de behoefte van de consument en dus geen herroepingsrecht.

 

ALS U EEN MATRAS OF BEDLINNEN (KUSSENS / DEKBEDDEN) HEEFT BESTELD, GELDT HET VOLGENDE:

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht:

 

U heeft geen herroepingsrecht als de verzegeling na levering is verwijderd, omdat de matras of het beddengoed (kussens / dekens) dan om gezondheids- en hygiënische redenen niet geschikt zijn voor retourzending.

Voor alle andere goederen die via de website besteld zijn worden:

ALS DEZE NIET PER POST KUNNEN WORDEN GERETOURNEERD (BIJV. MATRASSEN IN STANDAARD MATEN):

Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen, ZIRBENHERZ GMBH

Gewerbestrasse 12 - 9330 Althofen, Oostenrijk, telefoon: +43 (0) 4262 3219 fax: +43 (0) 4262 3219 4, e-mail: info (at) zirbenherz-bett.com, door middel van een duidelijke aangifte (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

 

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving dat u uw herroepingsrecht uitoefent, verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Als u zich terugtrekt uit dit contract, sturen we u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden) , om onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, te worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen. De kosten worden geschat op maximaal € 190, -.

U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

ALS DEZE PER POST KUNNEN WORDEN GERETOURNEERD (BIJV. KUSSENS / HOESJES):

Herroepingsinstructie

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen, ZIRBENHERZ GMBH

Gewerbestrasse 12 - 9330 Althofen, Oostenrijk, telefoon: +43 (0) 4262 3219 fax: +43 (0) 4262 3219 4, e-mail: info (at) zirbenherz-bett.com, door middel van een duidelijke aangifte (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving dat u uw herroepingsrecht uitoefent, verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Als u zich terugtrekt uit dit contract, sturen we u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden) , om onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, te worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

 

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

ALS U MEERDERE GOEDEREN IN EEN  BESTELLING HEBT BESTELD, EN DEZE WORDEN APART GELEVERD, KUNNEN DIE GOEDEREN DIE DOOR HUN AFMETINGE GEWOON PER POST WORDEN RETOURNEREN.

 

 • 4 Retour- en omruilgarantie

 

ZIRBENHERZ biedt de klant een vrijwillige retourgarantie voor matrassen in standaardafmetingen (90cmx200cm en 100cmx200cm):

Bij aankoop van een compleet slaapsysteem bestaande uit bedframe, lattenbodem en matras, geeft ZIRBENHERZ de klant het recht om de stevigheid van de matraskern binnen 30 dagen in te ruilen voor een andere stevigheid van de matraskern als de stevigheid van de matras niet voldoet aan de eisen van de klant. De periode begint met de levering van het slaapsysteem. In dit geval draagt ​​ZIRBENHERZ de kosten voor het ophalen van de matras; de klant moet de kosten voor het leveren van de nieuwe matras dragen.

 

 • 5 Prijzen, betaling, eigendomsvoorbehoud

 

De door ZIRBENHERZ opgegeven prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting. De service- en verzendkosten worden apart weergegeven.

De klant kan de totaalprijs betalen met de op de website aangegeven betaalmiddelen. Na ontvangst van de orderbevestiging is de volledige totale prijs verschuldigd. Betaling in de verkoopruimten geschiedt door middel van een aanbetaling van 50%. Het resterende bedrag is verschuldigd  binnen 7 dagen na levering van de goederen.

Elk geleverd artikel blijft eigendom van ZIRBENHERZ GmbH totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

 

 • 6 levering

 

De levering gebeurt op het door de klant opgegeven afleveradres door een expeditiebedrijf in opdracht van ZIRBENHERZ. Alle leverdata die door ZIRBENHERZ in de orderbevestiging worden gespecificeerd, zijn verwachte gegevens en vertegenwoordigen geen gegarandeerde leverdata ZIRBENHERZ of expeditiebedrijf die belast is met de levering zullen de leverdatum ten minste 3 dagen voor de levering afstemmen met de klant. Individueel overeengekomen leveringsdata blijven onaangetast.

De door ZIRBENHERZ ingeschakelde expediteur levert het af te leveren artikel bij de woning van de klant op de gewenste plaats van gebruik. Indien het afleverartikel door lokale en / of bouwkundige omstandigheden niet op de gebruikelijke wijze (appartementsdeur, woningingang, trappenhuis) in de woning of op de door de klant gewenste plaats van gebruik kan worden gebracht, heeft de expediteur recht op vergoeding van de meerkosten. ontstaan ​​als gevolg van het vorderen of weigeren van levering aan de woning of op de gewenste plaats van gebruik. ZIRBENHERZ moet vooraf op de hoogte worden gebracht van voorzienbare obstakels voor de klant.

Indien het afleverartikel niet kan worden afgeleverd omdat de klant niet kan worden gevonden op het door hem opgegeven afleveradres, hoewel de levertijd is overeengekomen met de klant in overeenstemming met lid 1 hierboven, moet de klant de extra kosten dragen die worden gemaakt voor retourzending, opslag. en hernieuwde levering.

De regeling van § 4 blijft hierdoor onaangetast.

 

 • 7 Garantie, verjaringstermijn

 

Indien de bestelling gebreken vertoont, heeft de koper recht op de wettelijke garantieclaims, tenzij en tenzij hieronder anders is overeengekomen.

Als de bestelling is gemaakt op basis van de maatwerk afmetingen opgegeven door de , heeft de klant geen recht op de wettelijke garantieclaims als het defect waarover wordt geklaagd op deze afmetingen is gebaseerd. Dit geldt niet als de afmetingen van de klant duidelijk niet kloppen of als natuurlijke afmetingen zijn overeengekomen.

ZIRBENHERZ wijst erop dat door het levende materiaal hout kleine afwijkingen mogelijk zijn, bijv. In afmetingen, kleuren, hout- en fineerpatroon, nerf en structuur etc. Dergelijke kleine afwijkingen, die terug te voeren zijn op de eigenschappen van het materiaal hout, zijn geen gebreken, de wettelijke garantieclaims van de klant zijn in dit opzicht uitgesloten.

Aanspraken op de wettelijke garantie van de koper zijn uitgesloten, als het gemelde defect te wijten is aan onjuiste opslag, verdere verwerking, installatie of te hoge luchtvochtigheid in de kamer, of opslag, verwerking, installatie die niet in overeenstemming is met de instructies van ZIRBENHERZ,

als het gemelde defect het gevolg is van mechanische of chemische invloeden, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van ongeschikte reinigingsmiddelen.

De wettelijke garantieclaims vervallen na 2 jaar. Voor zover het kooprecht van toepassing is, begint de verjaringstermijn met de levering van de zaak aan de klant; voor zover het contractrecht van toepassing is, begint de verjaringstermijn met de aanvaarding van het werk.

 

 • 8 aansprakelijkheid

 

ZIRBENHERZ is aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen, tenzij hieronder uitdrukkelijk anders bepaald.

Onbeperkte aansprakelijkheid: in het geval van wettelijk voorgeschreven aansprakelijkheid zonder schuld (bijvoorbeeld uit de productaansprakelijkheidswet) en in geval van opzet en grove nalatigheid, is ZIRBENHERZ ook aansprakelijk voor zijn plaatsvervangende agenten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Beperkte aansprakelijkheid: In geval van eenvoudige en lichte nalatigheid is ZIRBENHERZ aansprakelijk voor letsel aan leven, lichaam en gezondheid. Bovendien is ZIRBENHERZ alleen aansprakelijk voor de niet-nakoming van verplichtingen die jegens de klant moeten worden vervuld volgens de betekenis en het doel van het specifieke contract, of waarvan de vervulling de goede uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en die de klant kan regelmatig vertrouwen. frHet bedrag van de aansprakelijkheid van ZIRBENHERZ is echter beperkt tot de schade die voorzienbaar en typerend was voor het contract op het moment dat het contract werd gesloten.

De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid is ook van toepassing op de wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en plaatsvervangende agenten van ZIRBENHERZ.

 

 • 9 Verrekening, retentierecht

 

De klant heeft alleen recht op compensatie als zijn tegenvorderingen wettelijk zijn vastgesteld of erkend door ZIRBENHERZ.

De klant heeft alleen recht op retentierecht voor zover zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

 

 • 10 transportschade

 

Indien de geleverde artikelen duidelijke transportschade vertonen, wordt de klant verzocht ZIRBENHERZ hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Een vertraagde of weggelaten melding heeft geen invloed op de wettelijke garantieclaims van de koper. Een klacht helpt ZIRBENHERZ echter om zijn eigen claims tegen de rederij of de transportverzekeraar te doen gelden.

 

 • 11 Toepasselijk recht, bevoegde rechtbanken

 

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het VN-kooprecht, tenzij het recht van het land waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft gunstiger voor hem is. De niet-exclusieve bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank München I is overeengekomen. De klant heeft daarom het recht om alle aanspraken in verband met de contractuele relatie die voortvloeien uit normen voor consumentenbescherming te doen gelden bij de regionale rechtbank van München I of bij de rechtbank in wiens rechtsgebied hij zijn gewone verblijfplaats heeft.

 

 • 12 Opslag en gebruik van persoonlijke gegevens

 

Persoonlijke gegevens van de klant worden alleen opgeslagen in het ZIRBENHERZ IT-systeem voor zover en voor de duur die nodig zijn om de bestelling te verwerken, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens, en uitsluitend voor de het doel van het verwerken van het contract met de respectieve rederij of een ander bedrijf De plaatsvervangende agenten van ZIRBENHERZ die bij de bestelling zijn betrokken, worden doorgegeven. De gegevens van de klant worden niet gebruikt voor reclame- of markt- of opinieonderzoek.

 

 • 13 Klachten, geschillenbeslechting

 

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen. Dit geeft consumenten de mogelijkheid om geschillen met betrekking tot een online bestelling op te lossen zonder eerst naar de rechter te hoeven. Het platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie is te bereiken via de link https://ec.europa.eu/info/departments/justice-and-consumers_en. In dit verband is ZIRBENHERZ verplicht u te verwijzen naar ons e-mailadres: info (at) zirbenherz-bett.com. ZIRBENHERZ is niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie en neemt hier ook niet aan deel.

 

 • 14 slotbepalingen

 

ZIRBENHERZ behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De voorwaarden die gelden op het moment van de orderbevestiging zijn van toepassing. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden ondoelmatig, nietig of niet-afdwingbaar is, heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Deze voorwaarden zijn vertaald uit het Duits, de Duits-talige algemene voorwaarden zijn leidend.

 

Status: 15 december 2017

ZIRBENHERZ GMBH

Gewerbestrasse 12 - 9330 A-Althofen

Telefoon: +43 (0) 4262 3219

Fax: +43 (0) 4262 3219 4

E-mail: info (at) zirbenherz-bett.com

Onze belangrijkste categorieën en producten:

Zirben bed

Slaapsystemen

Matrassen van natuurlijk latex

Schotelslaapsysteem